خانه / روانشناسان / فاطمه غضنفریان روانشناس و طرحواره درمانگر

فاطمه غضنفریان روانشناس و طرحواره درمانگر

فاطمه غضنفریان روانشناس و طرحواره درمانگر

 • فاطمه غضنفریان
 • روانشناس و طرحواره درمانگر
 • عضو‌انجمن روانشناسی ایران
 • کارشناسی روانشناسی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دوره ها و گواهینامه ها

 • سوپرویژنی ۶ ماهه طرحواره درمانی زیر نظر دکتر صدیقه احمدی
 • کارگاه ۱۶ ساعته سوپرویژن طرحواره درمانی با دکتر شفیعی فرد
 • کارگاه ۸۰ ساعته کارورزی طرحواره با دکتر شفیعی فرد
 • کارگاه ۱۰۰ ساعته طرحواره درمانی با دکتر حمید پور
 • کارگاه ۲۴ ساعته طرحواره درمانی با دکتر شفیعی فرد
 • کارگاه ۱۰۰ ساعته CBT با دکتر صدیقه احمدی
 • کارگاه ۴۰ ساعته مهارتهای زندگی با دکتر صدیقه احمدی
 • کارگاه ۲۰ ساعته act با دکتر صدیقه احمدی
 • کارگاه ۶۰ ساعته خانواده درمانگر با دکتر داوود هزاره
 • کارگاه ۳۰ ساعته فرزند پروری با دکتر صدیقه احمدی

 • روان درمانگر و طرحواره درمانگر کیلینیک رسش
 • آغاز همکار از سال ۱۴۰۲ تا اکنون به صورت تلفنی
 • روان درمانگر و طرحواره درمانگر کیلینیک مهر جاوید
 • آغاز همکاری از سال ۱۴۰۲ تا اکنون به صورت حضوری و تلفنی
 • روانشناس سایت مشاوره باما

مشاوره به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی و مشاوره اینترنتی از طریق سایت مشاوره با ما یا با تعیین وقت شماره تلفن

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره آنلاین روانشناسی

مشاوره آنلاین روانشناسی

جهت مشاوره با روانشناس از گزینه چت پایین صفحه ارتباط بگیرید.